Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Verksamhetens reflektioner

Samlade reflektioner från möten med intressenter:

Fysikalisk Kemi och deras syn på LU:s etablering i Science Village (publicerat 5 oktober 2020)

TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög (Publicerat 15 november 2018)

Studenternas synpunkter på flytten till Brunnshög (Publicerat 13 november 2018)

LINXS – för långsiktig vetenskaplig utväxling av värdskapet för MAX IV och ESS (Publicerat 8 november 2018)

Tankar om en framtid för Kemi på Brunnshög (Publicerat 7 november 2018)

Vad anser LTH om en etablering? (Publicerat 7 november 2018)

LUNARC och LDC – mot en gemensam datorhall (Publicerat 7 november 2018)

Campus Helsingborgs inställning till universitetets etablering på Brunnshög (Publicerat 29 oktober 2018)

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik och Avdelningen för partikelfysik på Fysiska institutionens tankar kring en etablering på Brunnshög (Publicerat 29 oktober 2018)

Lunds Lasercentrum ser framtida utvecklingsmöjligheter med Science Village Scandinavia (Publicerat 29 oktober 2018)

Planerad nybyggnation av Comparative Medicine Unit (CMU) (Publicerat 29 oktober 2018)

NanoLund ser positivt på en etablering (Publicerat 29 oktober 2018)

Ett Matematikcentrum på Brunnshög? (Publicerat 26 oktober 2018)

Maskinteknologis inställning till Brunnshög (Publicerat 25 oktober 2018)

Biologiska institutionens tankar kring en Brunnshögetablering (Publicerat 25 oktober 2018)

Förbränningsfysiks intresse för en etablering på Brunnshög (Publicerat 25 oktober 2018)

4D Imaging Lab ser gärna en etablering på Brunnshög (Publicerat 25 oktober 2018)

Fysiska institutionens tankar kring Lunds universitets etablering på Brunnshög (Publicerat 11 oktober 2018)

Ekonomihögskolans tankar om LUs etablering på Brunnshög (Publicerat 8 oktober 2018)

Tankar från EMV (Institutionen för Experimentell medicinsk vetenskap) kring en etablering på Brunnshög (Publicerat 8 oktober 2018)

Medicinska fakultetens reflektioner kring en etablering på Brunnshög (Publicerat 4 oktober 2018)

Centrum för miljö- och klimatforsknings reflektioner kring en etablering på Brunnshög (Publicerat 4 oktober 2018)

Reflektioner från Elektro och Informationsteknik (EIT) och forskargruppen i nanoelektronik (Publicerat 26 september 2018)

Reflektioner från Konstnärliga fakulteten (Publicerat 26 september 2018)

Synpunkter från Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet (Publicerat 20 september 2018)

Avdelningen för biomedicinsk tekniks reflektioner kring en etablering på Brunnshög (Publicerat 20 september 2018)

Samhällsvetenskapliga fakultetens reflektioner kring universitetets etablering på Brunnshög (Publicerat 19 september 2018)

Reflektioner kring lokalförsörjningsprocessen av LU Byggnad (Publicerat 14 september 2018)