Maskinteknologis inställning till Brunnshög

Mötet med prefekt för Maskinteknologi stärkte uppfattningen ytterligare att flertalet verksamhetsföreträdare inom LU anser att Lunds universitet har en unik möjlighet att göra något som inget annat universitet kan göra. Den chansen bör inte LU försitta!

Maskinteknologis prefekt anser att den grundläggande materialvetenskapen i Lund är stor och stark men väldigt spridd och en samlokalisering med utvalda tillämpade och industrinära ämnen och dess forskning skulle göra oss helt unika. En formaliserad och stärkt samverkan mellan grundläggande och tillämpad forskning har en mycket stor utvecklingspotential.

Frågor uppkom vad som händer med Sölvegatan om stora verksamheter flyttar därifrån och svaret blir att det förmodligen kommer att rita om campus-kartan en hel del och öppna upp möjligheter för andra verksamheter.

Beredningsgruppen ställde frågan till prefekten för Maskinteknologi om man kan tänka sig att flytta till Brunnshög? Under förutsättning att LU får till ett processrelaterat kompetenscentrum som skulle ge svensk tillverkningsindustri konkurrensfördelar så kan det också vara av intresse för oss. Om det händer så vill gärna Maskinteknologi se en viss yta där forskargrupper kan mötas och få tillgång till en för ändamålet anpassad lokalitet. Detta givetvis under förutsättning att kostnaden är rimlig. De vill dock understryka att det viktigaste av allt är att vara på samma ställe som där studenterna är!

Det finns en oro för ökade hyreskostnader då dessa accelereras när lediga lokaler, renoveringar eller nybyggnationer driver på ökade kostnader. Det genererar en hyreskostnadsspiral som inte är rimlig.

Frågan från studenterna vad Scenario 2 egentligen innebär fick svaret att master och forskarutbildning är medräknade men inte grundutbildningen. Däremot ligger det i beredningsgruppens uppdrag att även beräkna kostnader för Scenario 3, om grundutbildningen skulle flytta med till Brunnshög.

Sammanfattning. Maskinteknologis prefekt är mycket positiv till att LU etablerar valda verksamheter på Brunnshög, men dock inte till vilken kostnad som helst. Det finns en oro att kopplingen till studenterna försvinner om enbart forskningen flyttar och är därför förespråkare för Scenario 3. De vill dock hellre finnas i lokaler som är fullt utnyttjade och där övriga lokaler sägs upp helt eller hyrs till externa för att hålla nere de redan mycket höga hyreskostnaderna. Byggs nya lokaler måste andra lokaler avvecklas om inte behoven ökar.

oktober 25, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög