4D Imaging Lab ser gärna en etablering på Brunnshög

Ett mycket kort möte lyckades Beredningsgruppen få med en representant från 4D Imaging lab (beläget på  Hållfasthetslära vid institutionen för Byggvetenskaper, LTH)  som uttryckte ett starkt intresse att etablera ett 4D Imaging Lab i Science Village. Labbet kommer att komplettera de storskaliga anläggningarna och ge det möjlighet att expandera.

oktober 25, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög