Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Verksamhetens visionsarbete

Här samlar vi de blogginlägg, inklusive dokument, som berör verksamhetens visionsarbete för etableringen i Science Village.

Hela universitetets visionsarbete

Vision för Lunds universitets etablering i Science Village

Fakulteternas visionsarbete

Fysiska institutionens vision för en framtida etablering i Science Village

Institutionen för Astronomi och teoretisk fysiks vision för universitetets etablering i Science Village

Vision för Centrum för analys och syntes (CAS)