Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Lunds universitets vision för Science Village

Flera delar av universitetet inklusive Lunds universitet som helhet har tagit fram sina visioner för Science Village. Nedan finns mer information eller länkar till de delar av organisationen som haft ett visionsarbete kring etableringen.

Hela universitetets visionsarbete

Vision för Lunds universitets etablering i Science Village

Fakulteternas och institutionernas visionsarbete

Fysiska institutionens vision för en framtida etablering i Science Village

Institutionen för Astronomi och teoretisk fysiks vision för universitetets etablering i Science Village

Vision för Centrum för analys och syntes (CAS)