Vad anser LTH om en etablering?

Beredningsgruppen har träffat rektor, prorektor, vicerektor på LTH och två studeranderepresentanter från TLTH.

LTHs ledning vill ha en stark närvaro på Brunnshög. Beredningsgruppen informerade om att rekommendationen förmodligen endast riktas mot ett materialvetenskapligt centrum enligt scenario 2 där delar av verksamheten flyttar.

Vid ett antal möten har denna information givit följdfrågor om en organisationsförändring, vilket inte ingår i beredningsgruppens uppdrag. Det har förts resonemang kring tanken att sådana förändringar inte bör driva på en flytt utan istället invänta verksamhetens eget samarbete väl på plats.

Oro uttrycktes för verksamheter som delas, där studenter kommer att ha undervisning både på Brunnshög och närmare centrum, och utmaningar i form av schemaläggning och transport. Hyreskostnader nämndes också men även möjlighet till kostnadseffektivisering med mindre antal kvm per anställd.

Både ledning och studenter tryckte på vikten av att skapa naturliga mötesplatser på Brunnshög för en större möjlighet till blandning av studenter.

Sammanfattning. LTH vill ha en stark närvaro på Brunnshög medan studentrepresentanterna föredrar Scenario 1 och därefter Scenario 2 framför Scenario 3 eller 4 och menade att Campus inte får segregeras eftersom universitet och studier inte bara handlar om att bygga salar utan om en hel studentvärld.

november 7, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög