Reflektioner från Elektro och Informationsteknik (EIT) och forskargruppen i nanoelektronik

Den 9 juni träffade beredningsgruppen företrädare för Elektro och Informationsteknik (EIT) och forskargruppen i nanoelektronik.

EIT ställde ett par intressanta frågor: Hur kommer LU att se ut om 10 år? Vad kan EIT bidra med?

Forskargruppen i nanoelektronik vid EIT har en materialdriven elektronikforskning. Idag finns en NT-forskningsmiljö mellan forskare på EIT  och fysik (synkrotronljusfysik med kopplingar till MAX IV) som är VR-finansierad. Det finns också en stor forskningsverksamhet med extern finansiering från VR, SSF, samt EU (H2020). EIT har också stora kontaktnät till industrier och näringslivet och vill gärna bidra till nästa generations ingenjörer.

De är användare av NANO labb och eftersom det är långt mellan E-huset och fysik idag så vill de gärna se en etablering möjlig för EIT på Brunnshög. De vill också gärna bidra till att förstärka både undervisning och forskning. Den organisatoriska  strukturen kommer att vara viktig och  man önskar gärna förbli en del av EIT.

Forskargruppen i nanoelektronik vid EIT består idag av cirka 20 personer och planerar inte för en expandering men vill gärna ha utbildning med till Brunnshög då de vill kunna föreslå en internationell master så småningom. Ett förslag är att schemamässigt lägga in olika läsperioder på Brunnshög och i centrum kan underlätta för studenter.

Enligt prefekten kommer vissa forskargrupper att få stanna på grund av omfattande samarbeten med andra institutioner som inte avser flytta, vilket dels kan bli en utmaning men också en möjlighet för campus att se rörelse i båda riktningarna. Kommunikationen blir viktig då det ungefär tar 25 min, dörr till dörr, från nuvarande Campus LTH till Brunnshög.

Sammanfattning: EIT vill gärna etablera sig på Brunnshög.

september 26, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög