NanoLund ser positivt på en etablering

NanoLund är Lunds universitets Centrum för Nanovetenskap och engagerar omkring 300 forskare på LTH, naturvetenskapliga och medicinska fakulteten. En mycket viktig resurs är Lund Nano Lab, som  är en del av den nationella infrastrukturen Myfab, och som har ca 140 interna och externa användare. Lund Nano Lab behöver expandera och moderniseras och det planeras för närvarande en nybyggnation i Science Village.

Med utgångspunkt i denna satsning är det NanoLunds vision att flytta även en del nyckelavdelningar (främst från fysik och kemi) till Science Village. Visionen är att förverkliga unika forskningsmöjligheter genom fysiskt nära samverkan med MAX IV och ESS samt att bli del av ett ekosystem som integrerar utbildning, toppforskning, innovation och industrisamverkan.

För att denna vision skall kunna bli verklighet behövs det samspel med utbildning på alla nivåer och med andra verksamheter som etablerar sig i Science Village. Inte minst inom materialvetenskap (fysik och kemi) men också med Lunds Lasercentrum, livsvetenskaper, andra institut samt pilotanläggningen ProNano.

oktober 29, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög