Avdelningen för biomedicinsk tekniks reflektioner kring en etablering på Brunnshög

Den 12 september i år (2018) hade beredningsgruppen möte med Avdelningen för biomedicinsk teknik (BME).

Till BME ställdes frågan hur deras intresse ser ut för en etablering eftersom de redan har strålrörstid på MAX IV?

Svaret blev att den verksamhet som redan är flyttad närmare humansidan med kopplingar till sjukhuset inte bör flytta igen. Flytten gjordes för att komma närmare den medicinska forskningen. Daglig närhet till klinik och djurhus är viktig och det har verksamheten idag. Access till strålrören har BME några dagar/år och det är endast just då man måste befinna sig på MAX IV.

En samlokalisering av hela institutionen behövs inte. Även om ett nytt nano-labb blir intressant så behövs inte närheten lika mycket som till sjukhuset.

BME anser dock att framtidens forskningsmiljöer på Brunnshög med nya gränssnitt kan bli intressant. Vem kommer att interagera med vem? Spontana händelser och närvaro kan säkert driva på en utveckling. Det övervägandet måste tas i beaktande. Om man ser internationellt på Lund så finns inga avstånd då BME redan är väl integrerade och har förutsättningar att göra något ännu bättre då alla kan ta del av den kunskap de har inom en radie på 400 m2.

BME-studenterna finns idag både inom Lunds Tekniska Högskola (LTH) och M men är väl integrerad i verksamheten.

Det är viktigt att fortsätta en diskussion vad man förlorar i kontakt pga. avstånd i förhållande till vad man kan vinna.

Summering: BME är inte intresserade av en flytt.

september 20, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög

Write a comment