Tankar om en framtid för Kemi på Brunnshög

Det första mötet beredningsgruppen hade i våras var med prefekten för Kemi och en studeranderepresentant. Eftersom kemiska institutionen (KILU) har haft en inspirationsdag den 11 oktober om etableringen i SVS, publiceras institutionens tankar om en etablering först nu.  

Beredningsgruppen presenterade uppdraget att förankra etableringstankarna och om intresset av att skapa ett materialvetenskapligt centrum och därmed förlägga delar av kemis verksamhet på Brunnshög.

Kemi har flera olika forskningsinriktningar där materialvetenskapen utgör en viktig komponent i den samlade verksamheten på institutionen. En samverkan mellan olika delar av kemin är starkt önskvärd och att isolera materialvetenskapen från övriga aktiviteter är olyckligt.

Nuvarande lokaler för KILU är inte dimensionerade för dagens verksamhet och de är dessutom placerade nära bebyggelse. En flytt till Science Village skulle kunna öppna upp för att göra det lättare att få tillstånd för fortsatt kemisk forskningsverksamhet i framtiden.

Eftersom forskning och utbildning är starkt sammankopplade inom kemi så är det en utmaning om bara en del av verksamheten skulle flytta och en del stanna kvar eftersom det skulle påverka utbildningen negativt. Ett lyckat koncept skulle istället vara att samla all kemisk utbildning och forskning på ett ställe, vilket i realiteten betyder att scenario 3 är det som förespråkas från KILU. Inom grundutbildningen är flera andra ämnesområden starkt kopplad till kemi, bl a fysik, vilket egentligen betyder att både kemi och fysik ogillar tanken att separera grundutbildning och forskning.

Det finns även en oro att samverkan med biologi minskar om inte de också flyttar. För KILU är det viktigt att växtbioteknik, växter och biomedicinsk grundforskning finns nära och därför är det viktigt att utreda vilka risker det får om avstånden ökar mellan grupper som har behov av närhet. Det är viktigt att understryka att nya samverkansformer kan ge kemin en skjuts framåt och visa att vi är i framkant om vi bygger ändamålsenliga lokaler som också ger möjlighet till nya sätt att kommunicera.

Förhoppningen från KILU är också att det uppstår möjligheter att samverka med andra universitet som kommer att finnas på plats i området i dagar, veckor och ibland kanske månader. Institutionen ser också gärna att humaniora kommer in i samarbetet och att hela universitet involveras tydligare.

Sammanfattning: KILU är intresserade av att fortsätta dialogen kring en etablering och ser att LU egentligen redan nu borde finnas på plats på Brunnshög. KILU är en av tre institutioner på Kemicentrum och det är av största vikt att ta ett samlat grepp kring dessa. Det är ett önskemål att satsa på samverkan för optimal vinst, vilket kommer att överbrygga institutionsgränser i framtiden. Scenario 2 är inget alternativ utan KILU eftersträvar Scenario 3 och ser att LU måste nå en högre grad av konkretion för att diskussionen ska bli konstruktiv.

november 7, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög