Planerad nybyggnation av Comparative Medicine Unit (CMU)

Medicinska fakulteten planerar att bygga ett hus, Comparative Medicine Unit (CMU), för djurförsöksverksamhet. Syftet med nybyggnationen är att säkerställa en välfungerande och framtidssäker djurförsöksverksamhet för de av fakultetens forskare som använder djurförsök i sin forskning samt ge bättre möjligheter att garantera djurens hälsostatus.

I och med byggandet och färdigställandet av MAX IV-laboratoriet uppstod en möjlighet att placera fakultetens nya djurhus i Science Village.

MAX IV-laboratoriet är idag en världsledande synkrotronljusanläggning med mycket stor potential för medicinsk forskning. Etableringen av CMU nära MAX IV-laboratoriet gör det möjligt att utveckla unika forskningslinjer inom det medicinska området och ger Medicinska fakulteten, och andra nationella och internationella forskare inom livsvetenskaperna, bättre möjligheter att utnyttja den resurs som MAX IV-laboratoriet utgör. Närheten mellan MAX IV-laboratoriet och CMU underlättar även en etablering av ett medicinskt strålrör, MedMax, på MAX IV-laboratoriet i framtiden.

###

Mer information om planerna för Comparative Medicine Unit hittar ni här.

Mer information om djurförsök vid Medicinska fakulteten finns här.

 

oktober 29, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög