Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Tidigare organisering: Science Village-kontoret

Den övergripande organiseringen för Lunds universitets Science Village-etablering Etapp 2 hanterades mellan 1 juli 2021 – 1 januari 2023 av Science Village-kontoret. Detta kontor fungerade som en central enhet för att samordna Lunds universitets närvaro i området, med Eva Åkesson, professor i kemisk fysik och tidigare prorektor vid Lunds universitet, som koordinator.

I nära samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten och LTH hade kontoret bland annat ansvar för att samordna och genomföra de beslut som togs av dessa fakulteter gällande etableringen.

Kontoret upphörde sin verksamhet i januari 2023. Anledningen till nedläggningen var att projektorganisationen kring etableringen genomgick omfattande förändringar, vilket ledde till att kontoret inte längre hade någon roll. Den nuvarande projektorganisationen är den som är i bruk idag och mer information om den finns tillgänglig på LU i Science Village-bloggen:

Projektorganisation för Lunds universitets Science Village-etablering, Etapp 2

Tidigare blogginlägg från Science Village-kontoret:

Alla blogginlägg publicerade av SV-kontoret under perioden 1 juli 2021 – januari 2023