Reflektioner kring lokalförsörjningsprocessen av LU Byggnad

Att planera och bygga nya lokaler tar tid. Själva byggandet är ofta bara en liten del av processen.

Planeringen av det framtida lokalbehovet och hur lokalerna ska vara utformade och inbördes hänga samman är ett viktigt och tidskrävande arbete. Verksamheter inom universitetet bär själv sina lokalkostnader och arbetet med finansiering pågår ofta parallellt med processen att definiera lokalbehovet. Lunds universitet äger inte de lokaler vi använder utan hyr från olika hyresvärdar.

LU Byggnad är den sektion som ansvarar för universitetets lokaler och leder planerings- och byggprocessen för att tillsammans med verksamheten skapa nya eller förändrade lokaler. Ett större byggprojekt sker i de steg som redovisas här och kan ofta ta runt 7 år från att ett nytt lokalbehov uppstått.

Klicka för att ladda ned ovan bild.

LU Byggnad

september 14, 2018

Inlägget postades i

Byggnader

Write a comment

Secured By miniOrange