Ett Matematikcentrum på Brunnshög?

Matematikcentrum består av tre avdelningar, Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF och Matematisk statistik

Efter information om pågående beredning så beskrev representanter från merparten av matematikavdelningarna att det intresse som finns gällande Brunnshög är behandling av stora bild-data eftersom många arbetar med bildanalys och algoritmer. Men – för detta behöver de inte vara på Brunnshög utan menar att de har lika goda argument att flytta åt andra hållet. De ser dock gärna att det bildas en enhet av matematik.

Det finns stora synergier mellan matematikavdelningarna och ett framtida Matematikcentrum på Brunnshög i en framtida fas av etablering skulle kunna bli intressant – om det skapas en stark miljö, runt ämnet.

Matematik är undervisningstung och kan inte separera utbildning från forskning. Om inte studenterna flyttar så är det inte intressant om inte alla studenter flyttar med.

Diskussionen kom också in på framtiden då frågan ställdes om hörsalar behövs om 30 år? Kommer undervisning istället att publiceras digitalt kanske? Men de menar istället att trenden visar att fler studenter gärna vill ha undervisning. Studenterna kommer förberedda och därför krävs säkerligen föreläsningssalar även i framtiden, för ca 200 personer, om Matematik skulle flytta.

Sammanfattning: Matematik ser inget intresse av en flytt i dagsläget men vill gärna vara inblandad i diskussioner i nästa fas av etablering, beroende på vem som flyttar dit. Det finns ingen oro kring flyttplaner eller att det skulle bli en intellektuellt utarmande miljö för de som stannar kvar men det finns en oro för kostnader.

oktober 26, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög