Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Kontakta oss

This page in English

Science Village-etableringen, Etapp 2

Knut Deppert, projektledare

Professor vid Fasta tillståndets fysik, LTH
E-post: knut.deppert@ftf.lth.se
Telefon: 046 222 95 20 // +46 70 252 49 47

Knut Deppert är projektledare för verksamhetsprojektet som strävar efter att Lunds universitet ska etablera närvaro från både naturvetenskapliga fakulteten och LTH i Science Village. Han är professor i aerosolfysik vid Lunds universitet.

Charlotte von Brömssen, lokalsamordnare LU Byggnad och projektledare Campusutvecklingskontoret

E-post: charlotte.von_bromssen@bygg.lu.se
Telefon: +46 46 222 69 36

Charlotte von Brömssen är LU Byggnads representant i projektarbetet.

Cecilia Schubert, kommunikatör

E-post: cecilia.schubert@science.lu.se
Telefon: +46 708 66 13 83

Cecilia Schubert har rollen som projektkommunikatör för Etapp 2 av Science Village-etableringen. Dessutom är Cecilia ansvarig för kommunikationen kring hela etableringsprocessen vid Lunds universitet. Utöver detta är Cecilia kommunikativt stöd vid naturvetenskapliga fakulteten.

Ytterligare projektmedlemmar för Etapp 2-arbetet:

Joanna Oberda, projektstöd från Fastighet och säkerhet (LTH)
E-post: joanna.oberda@lth.lu.se
Telefon: 046 222 14 50

Herwig Schüler, representant i projektet från kemiska institutionen
Lektor inom biokemi och strukturbiologi
E-post: herwig.schuler@biochemistry.lu.se
Telefon: +46 73 663 68 78

Per Eng-Johnsson, representant i projektet från fysiska institutionen
Professor i atomfysik
E-post: per.eng-johnsson@fysik.lth.se
Telefon: +46 70 886 88 25

Nanolab Science Village

Anneli Löfgren, projektledare för Nanolab Science Village och biträdande föreståndare för NanoLund
E-post: anneli.lofgren@ftf.lth.se
Telefon: +46 46 222 84 99

Fredrik Österberg, biträdande projektledare för Nanolab Science Village och byggprojektledare
E-post
: fredrik.osterberg@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 73 48

Har du en fråga men vet inte vem du ska vända dig till?
Mejla: lusciencevillage@science.lu.se