Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Beslut och underlag

Här samlas alla underlag för beredningsarbetet med Lunds universitet i Science Village.

Rektorsbeslut
2022-12-15 Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village
2021-11-25 Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village
2020-09-03 Vision för LUs etablering i Science Village
2019-12-05 Uppdrag att utarbeta vision för Lunds universitets etablering på Brunnshög inom Science Village Scandinavia
2019-03-28 SV etablering arbetsgrupp
2018-04-12 Fortsättningsuppdrag om LUs etablering av verksamhet i Science Village
2017-02-16 Ändringsbeslut om uppdrag att utarbeta handlingsplan LU at SVS
2017-02-09 Uppdrag att utarbeta handlingsplan för LU at SV

Rapporter
2021-03-30 Rapport Lunds universitets etablering i Science Village
2020-06-12 Rapport till Universitetsstyrelsen om grundutbildning i Science Village
2019-09-24 Arbetsgruppens rapport till Universitetsstyrelsen sammanträde
2018-11-30 Lunds universitet at Science Village
2018-01-30 Brunnshögsrapporten

Beslut och protokoll Universitetsstyrelsen
2021-04-21 US beslut om att fakulteter i dialog med LU Byggnad utforma och konkretisera fortsatta arbetet med LUs etablering i SV
2020-06-12 US beslut om grundutbildning i Science Village
2019-09-24 Protokoll US med beslut om SVS fortsättning
2019-01-29 US Protokolländring från föregående sammanträde
2018-12-14 US protokoll – inleda etablering

Beslut vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH

2023-02-14 Projektplan för projekt: Verksamhetsutveckling etapp 2 Science Village (STYR 2023/381)
2022-09-20 Fortsatt utredning inför etablering i Science Village
2021-05 – 11
Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s projektkontor Science Village (STYR 2021/1184)