Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Beslut och underlag

Här samlas alla underlag för beredningsarbetet med Lunds universitet i Science Village.

Rektorsbeslut
2023-12-21 Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village
2022-12-15 Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village
2021-11-25 Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village
2020-09-03 Vision för LUs etablering i Science Village
2019-12-05 Uppdrag att utarbeta vision för Lunds universitets etablering på Brunnshög inom Science Village Scandinavia
2019-03-28 SV etablering arbetsgrupp
2018-04-12 Fortsättningsuppdrag om LUs etablering av verksamhet i Science Village
2017-02-16 Ändringsbeslut om uppdrag att utarbeta handlingsplan LU at SVS
2017-02-09 Uppdrag att utarbeta handlingsplan för LU at SV

Rapporter
2021-03-30 Rapport Lunds universitets etablering i Science Village
2020-06-12 Rapport till Universitetsstyrelsen om grundutbildning i Science Village
2019-09-24 Arbetsgruppens rapport till Universitetsstyrelsen sammanträde
2018-11-30 Lunds universitet at Science Village
2018-01-30 Brunnshögsrapporten

Beslut och protokoll Universitetsstyrelsen
2021-04-21 US beslut om att fakulteter i dialog med LU Byggnad utforma och konkretisera fortsatta arbetet med LUs etablering i SV
2020-06-12 US beslut om grundutbildning i Science Village
2019-09-24 Protokoll US med beslut om SVS fortsättning
2019-01-29 US Protokolländring från föregående sammanträde
2018-12-14 US protokoll – inleda etablering

Beslut vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH

2023-12-19 Ny sammansättning av verksamhetsstyrgrupp samt inträttande av projektgrupp för Etapp 2 Science Village (STYR 2023/2842)
2023-02-14 Projektplan för projekt: Verksamhetsutveckling etapp 2 Science Village (STYR 2023/381)
2022-09-20 Fortsatt utredning inför etablering i Science Village
2021-05 – 11
Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s projektkontor Science Village (STYR 2021/1184)

Remissvar
Under 2022 hölls en remissrunda för förslag på scenarier för Lunds universitets etablering av kemi och fysik i Science Village. Sammanfattningar av svaren finns nedan:
PM sammanfattning av remissvar V2.pdf
Bilaga 2a – Grupp A – Direkt berörda (excel)
Bilaga 2b – Grupp B – Indirekt berörda (excel)

Scope Proposals (English)
PM Scope proposal including stages (pdf, 255 KB)
Continued investigation prior to the establishment in Science Village (pdf, 187 KB)

Beslut rörande Nanolab Science Village (Etapp 1)
Projektplan för Nanolab Science Village STYR 2023
Verksamhetsbeskrivning Nanolab Science Village 20230420

Annat
Kartläggningsrapport över naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s etablering i Science Village, 2022-06-07 (PDF, ny flik, 2,7MB)