Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Om den här bloggen

Välkomna till LU i Science Village-bloggen, en sammanhållande plattform för uppdateringar kring Nanolab Science Village arbetet (Etapp 1), etablering av verksamheter från LTH och naturvetenskapliga fakulteten, samt uppdateringar från planprogramsprocessen samt Science Village-området i stort. Bloggen innefattar dels information om etableringsarbetet och tillhörande projektorganisering, både för Etapp 1 och Etapp 2, men även löpande uppdateringar från arbetet som sker inom de båda etapperna.

Vill du ta del av nyhetsutskick som berör Lunds universitets etableringsarbete i Science Village? Vänligen mejla lusciencevillage@science.lu.se så läggs till på vår sändarlista. Höstens uppdateringar är planerade för september, början av november samt i december/januari.