Campus Helsingborgs inställning till universitetets etablering på Brunnshög

Beredningsgruppen åkte till Campus Helsingborg för att informera om etableringsplanerna. Även här var det tydligt att förhållandet mellan SVS AB och Lunds universitet behövde förtydligas för att inte förväxlas med den pågående beredningen LU@SVS.

Flera verksamheter har tidigare berört avståndet från Kunskapsstråket på Sölvegatan till Science Village området som en risk, vilket av uppenbara skäl inte är så långt om man som student har undervisning på Campus Helsingborg.

Det anses ofta vara både häftigt och inspirerande med något nytt. Det är dock en ekonomisk fråga med transport för studenter och det är önskvärt att denna aspekt kan diskuteras även för campus Helsingborgs del om det skulle bli aktuellt med en överenskommelse mellan Skånetrafiken och LU. Det borde ligga i alla kommuners intresse att ha billigare resor för studenter så att de kan bosätta sig i olika kommuner och på längre avstånd från Lund.

Campus Helsingborgs ledning menar att det kan skapa möjligheter för LU att etablera verksamhet på Brunnshög men precis som andra är oron för de ekonomiska konsekvenserna hög, speciellt eftersom även Campus Helsingborg behöver renovera och anpassa lokaler för modern pedagogik och bra forskningsmiljö, samt strategiskt utveckla sin verksamhet.

Rektor menar också att LU bör använda den kompetens vi besitter inom universitetet. Om bolag ska etableras på Science Village-området blir kompetens inom t.ex. strategisk kommunikation  en viktig del och den kompetensen finns på Campus Helsingborg. Även kompetens inom service management och tjänstevetenskap blir viktig kring  hur LU bör förhålla sig till den service och de servicebolag som etableras kring MAX IV. Då stadsdelen vid Brunnshög ska utvecklas behövs samverkan med kommunen och universitetet. Det är då viktigt att den kompetens som krävs för utvecklingen tas tillvara, till exempel forskningskunskapen kring platsutveckling som finns både på Campus Helsingborg och vid ett antal institutioner i Lund. En intressant aspekt blir hur Lund förändras av anläggningarna och inte tvärtom. Det är därför viktigt att se över hur kompetensen ser ut i den grupp som ska driva på utvecklingen från LU.

För att ge medarbetare och studenter en enhetlig bild av den planerade utvecklingen i Brunnshögsområdet är det viktigt att från början ge korrekt information om vilka grupper som kommer att beröras. I rekommendationen till Universitetsstyrelsen kommer det att framgå vilka utbildningsmoment som avses och påverkas av en flytt. Men för scenario 2, som för närvarande utreds, är det master och forskarutbildning som omfattas. Mer om de olika scenarierna finns att läsa här.

Sammanfattning: Campus Helsingborg är positiva till att LU tar denna unika möjlighet och ser gärna samverkan kring den kompetens som Campus har. Precis som för övriga verksamheter finns det en oro för ekonomiska konsekvenser, eftersom det också finns ett utvecklingsbehov av Campus Helsingborgs verksamheter och lokaler.

 

oktober 30, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög