Fysiska institutionens tankar kring Lunds universitets etablering på Brunnshög

Fysiska institutionen anser att etableringen av MAX IV, ESS och SVS på Brunnshög medför att Sveriges främsta forskningsområde kommer att finnas just där. Det finns en enorm potential för forskning, undervisning och samverkan vid SVS-området, och LU ska självklart vara med om att utveckla denna framtida miljö, gärna i förarsätet. En sådan här möjlighet kommer aldrig igen.

Fysiska institutionens nuvarande lokaler är dåligt lämpade för utbyte och samarbete mellan forskargrupper med olika specialområden. En miljö som tillgodoser samarbetsbehovet är i högsta grad önskvärd. De nuvarande lokalerna är dåligt lämpade även för undervisningsändamål. För att kunna tillhandahåller en modern och attraktiv fysikundervisning på grundnivå och avancerad nivå behövs nya lokaler.

Fysiska institutionen ser därför positivt på att hela fysiken vid LU flyttar till SVS, vilket inkluderar en sammanhållen fysikundervisning. Institutionen finner det absolut nödvändigt att det också skapas en miljö med mycket mer än fysik, gärna ett helt campus. Närheten till biomedicin och delar av kemi är särskilt önskvärd, men många andra institutioner inom LU krävs för att skapa en välfungerande forsknings- och undervisningsmiljö.

Fysiska institutionen anser att sammanflätningen mellan undervisning och forskning är oerhört viktig och ett krav för en flytt. Om så sker är det viktigt att hela Fysicum flyttas till en byggnadsmiljö som underlättar interaktion och samarbete mellan forskare och studenter. Vi ser även att en flytt är möjlig endast med en stor satsning att många institutioner etablerar sig på området för att Lunds universitet ska bli en viktig del av denna världsunika forskningsmiljö.

Sammanfattning: Fysik är positiva till en flytt under förutsättning att det satsas på byggnadsmiljön, inkluderar fysikundervisning och att även andra institutioner flyttar.

oktober 11, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög