Om Science Village Scandinavia

Science Village Scandinavia (SVS) område ligger i nordöstra Lund och den nya stadsdelen Brunnshög. Marken omfattar 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250 000 m² BTA lokaler avsedda för verksamheter inom forskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppförs i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.

Genom området planeras ett grönstråk som binder samman Vindarnas Park med Kunskapsparken. Det blir en tillgång för rekreation och motion samt för biologisk mångfald och djurliv. I detta grönstråk ligger Möllegården och i dess trädgård går Odarslövs mölla att beskåda.

Området kommer, med start under 2019, att trafikeras av Spårvägen. Den ska koppla samman Lund C med Brunnshög och ha sin slutstation i Science Village. Redan idag nås området med buss nr 20 som går i princip samma sträcka. Målet är att en tredjedel vardera av den totala trafikmängden ska trafikeras av kollektiv- och cykeltrafik. Biltrafiken står för den sista tredjedelen.

Science Village utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället.

Till webbplatsen sciencevillage.com

Mer om det framtida Kunskapsstråket

Visionsbild över det framtida Kunskapsstråket. Bild: Lunds kommun

Kommentarer inaktiverade.