Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Visa expanderat
april 9, 2019 | lusciencevillage

Om Lunds universitets etableringsarbete i Science Village

Etableringen i Science Village är av stor strategisk betydelse för hela universitetet där Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) väntas ha direkt verksamhet …
 • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
juni 23, 2021 | lusciencevillage

Stafettpinnen för Science Village-etableringen lämnas över!

Norr om Lund, i Brunnshög, växer en ny stadsdel fram. Till inte ringa del beror detta på de två stora vetenskapliga infrastrukturerna MAX IV …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
mars 17, 2021 | lusciencevillage

Mer nanoteknik för alla när NanoLund nysatsar

Inom några år flyttar Lund Nano Lab in i nya, dubbelt så stora, lokaler i Science Village. Nysatsningen ska ge unika möjligheter till forskning …
 • Alla blogginlägg
 • NanoLab Science Village
0 Kommentarer
mars 17, 2021 | lusciencevillage

Kemiska institutionens etablering i Science Village

Kemiska institutionens (KILU) styrelse ställde sig vid sitt möte i februari 2021 bakom en PM gällande institutionens etablering i Science Village. Enligt dokumentet bör …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
december 18, 2020 | lusciencevillage

Nyhetsbrev från LU@SV

Vad har hänt under november-december 2020? Projektgruppen LU@SV informerar: Science Village-gruppen har just presenterat en rapport till Universitetsstyrelsen (PDF) om utvecklingen av etableringsarbetet 2019-2020. …
 • Alla blogginlägg
 • Nyhetsbrev
0 Kommentarer
november 25, 2020 | lusciencevillage

Watch: Vice-chancellor’s webinar on Science Village

What is the basis for Lund University’s efforts to establish itself in Science Village? What decisions have been taken and by whom? How does …
 • Alla blogginlägg
 • English
 • Workshops och evenemang
0 Kommentarer
november 12, 2020 | lusciencevillage

Dekanbrev från Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakultetens styrelse fattade beslut den 4 november om omfattningen av en etablering i Science Village. Samtliga anställda vid Naturvetenskapliga fakulteten fick ett dekanbrev …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Naturvetenskapliga fakulteten
0 Kommentarer
november 12, 2020 | lusciencevillage

Dean’s Bulletin from the Faculty of Science

The Board of the Faculty of Science decided on 4 November on the scope of an establishment in Science Village. All employees at the …
 • Alla blogginlägg
 • English
 • Etableringsprocessen
 • Naturvetenskapliga fakulteten
0 Kommentarer
Äldre inlägg