Om Lunds universitets etablering i Science Village

En projektgrupp har tillsatts för att fortsatta arbetet kring en etablering i Science Village.  Arbetsgruppen består av projektledare Olle Söderman och Knut Deppert, som representerar verksamheter vid kemi respektive fysik, men också naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH. Carina Jarl (f.d. Jensen) från Sektionen kommunikation verkar som projektkoordinator, Malin Gülich från LU Byggnad är lokalplanerare och Cecilia Schubert, Sektionen kommunikation, arbetar som kommunikatör. (se US beslut här)

Gruppens uppgift är att ta fram en projektplan i enlighet med Lunds universitets byggprocess. Denna ska presenteras vid US sammanträde i  september och beskriva arbetet till och med december 2020.

Relevant information kommer att publiceras här på Science Village  bloggen.

Prenumerera på inlägg – se prenumerationsfunktion till höger

Kontaktinformation för frågor: svs@rektor.lu.se