Förbränningsfysiks intresse för en etablering på Brunnshög

När Beredningsgruppen diskuterar möjligheten att föreslå en etablering av ett materialvetenskapligt centrum på Brunnshög så är det en ganska relevant fråga som ställdes vid mötet med förbränningsfysik: Vad är materialvetenskap?

Enligt ordförande för beredningsgruppen så är det för närvarande en ganska ”lös” definition och utgår från de verksamheter som har behov av att finnas nära anläggningarna på Brunnshög.

Förbränningsfysik (Enoch Thulin lab) tillhör Fysiska institutionen och de ser det inte som positivt att endast flytta delar av institutionen. Verksamheten fungerar bra och har ett ömsesidigt förtroende som i så fall hade brutits.

Det finns en oro hos många verksamheter för att etablera forskningsmiljöer på Brunnshög utan att flytta med studenter och denna oro delas även av förbränningsfysik. Men samtidigt finns en uppenbart positiv attityd att tillvarata möjligheten att etablera verksamhet på Brunnshög.

Oron för avståndet att resa fram och tillbaka mellan Brunnshög och centrum nämndes men här med den historiska bakgrunden att också Fysikum tidigare ansågs ligga i utkanten av Lund. Vi bör därför inte låta avståndet vara något som hindrar LU att expandera på Brunnshög.

Farhågor om transport och schemaläggning måste naturligtvis beredas men kan i nuvarande rapport endast nämnas som en risk.

Sammanfattning: Förbränningsfysik är intresserad av att flytta men då ser man gärna att hela Fysik flyttar och därmed att verksamheten på Brunnshög får ett bredare spektrum än bara ”materialvetenskap”.  Därmed inte sagt att det kan vara en gradvis utflyttning. De ser att fördelarna överväger men att studenterna måste vara med i denna unika möjlighet för Lund.

 

oktober 25, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög