Biologiska institutionens tankar kring en Brunnshögetablering

Det var en stor uppslutning på Biologiska institutionen den 21 september när Beredningsgruppen informerade om arbetet. Många tankar och funderingar framfördes och det blev en livlig diskussion.

Det var tydligt att alla ansåg att användningen av anläggningarna är viktig ur ett nationellt perspektiv. Frågan om det kommer att skapas ett nytt materialcentrum med nya institutioner ställdes och om en flytt kan driva på en organisationsändring? Vissa menade att en utredning kring ny organisation, dvs möjligheten att skapa nya institutioner genom sammanslagningar, borde vila på detta nya centrum och skapa lokaler som är ändamålsenliga mot den verksamhet som ska vara där.

Det fanns en förståelse för att vissa verksamheter behöver bättre lokaler och ska ha möjlighet att växa, men samtidigt framfördes en oro för att Lund satsar för mycket på materialvetenskap och glömmer bort andra viktiga ämnesområden. Flera var undrande till varför man i vissa fall kan resa till Grenoble (från Lund) för att göra ett experiment och varför man ska satsa mycket på en flytt till Brunnshög eftersom vi redan är det universitet som ligger närmast, nationellt sett? Varför inte satsa mer på verksamhet istället för lokaler?

Att sitta nära varandra är fördelaktigt för samverkan och samhörighet ger kraft. Det kan ge positiva effekter av att det blir ett stort pussel som ska läggas när vissa verksamheter flyttar och lämnar plats till annat. Men det får inte bli tomt. Det är också viktigt att reflektera över hur studentrekryteringen kan påverkas av en flytt om grundutbildningen flyttar med och vissa studenter kommer att ha undervisning både på campus centralt och på campus på Brunnshög.

Ur ett internationellt perspektiv kan nämnas att internationella studenter anser att det är häftigt med MAX IV och ESS, vilket är en fördel för LU. Flera uttryckte dock oro för splittring mellan verksamheter som samverkar om någon del flyttar. Strukturbiologi nämndes som exempel, vilka läser mycket på mastersnivå. Schemaläggningen är en annan risk som bör utredas men där flera uttryckte sig positivt om att spårvägen kan göra skillnad.

Sammanfattning: Biologi ser inte bara ekonomiska problem utan även verksamhetsproblem om delar, som idag samverkar med biologi, kommer att flytta. Att dela upp kemi, om någon del flyttar, kan innebära väsentliga problem för biologin. Biologi menar också att ett alltför entydigt fokus på Brunnshög kan åsidosätta andra behov.

 

oktober 25, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög