Ekonomihögskolans tankar om LUs etablering på Brunnshög

Dekanen för EHL uttalar sig positivt att beredningsgruppen träffar dekaner och prefekter brett, både de som kan vara intresserade av en flytt och de som inte kommer att flytta, så att synpunkter från alla verksamheter kommer fram.

Ekonomihögskolan uttryckte tydligt, även om de inte ser att de själva skulle flytta verksamhet till Brunnshög, att det är viktigt att visa ett engagemang i frågan och menar att MAX IV, ESS och etablering av viss verksamhet på Brunnshög är positivt för hela universitetet och att det finns en entusiasm vid EHL för denna utveckling för LU.

EHL behöver själva renovera och bygga nytt, framför allt vad gäller fler och bättre studieplatser som är nödvändiga för att bibehålla och stärka EHLs internationella konkurrenskraft. Oron för att kostnaderna för etableringen på Brunnshög ska tränga undan andra investeringar och annan verksamhet är påtaglig. Det är därför viktigt att göra realistiska bedömningar av de kostnader som etablering på olika nivåer innebär samt att beakta relevanta alternativkostnader för att gå in i nya och ut ur gamla lokaler.

Sammanfattningsvis: EHL är inte intresserade av en flytt. De kommer att renovera egna lokaler och bygga nytt framöver men ser en etablering på Brunnshög som en möjlighet för LU.

oktober 8, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög