Institutionen för astronomi och teoretisk fysik och Avdelningen för partikelfysik på Fysiska institutionens tankar kring en etablering på Brunnshög

Intresset från Avdelningen för partikelfysik vid Fysiska institutionen att delta i mötet med Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik grundar sig på deras väletablerade samarbete. Att geografisk separera dessa verksamheter skulle vara direkt skadligt.

De påpekade dessutom att enheten Beräkningsbiologi och biologisk fysik vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik behöver närheten till den biologiska institutionen och institutionerna vid den medicinska fakulteten och därför inte har någon anledning att flytta. Det viktiga är först och främst att de verksamheter som är närmast varandra vetenskapligt också är det geografiskt.

När diskussionerna om SVS startade och de såg vad det kunde medföra för deras verksamhet, så började de diskutera långtidsperspektivet av hur deras verksamheter knyts allt närmare och möjligheten att maximalt bygga på detta för LU:s bästa. De har sammanfattat sin vision om etablering av ett centrum för astronomi, partikelfysik och beräkningsbiologi på Sölvegatan i detta dokument (PDF).

Institutionen för astronomi för teoretisk fysik samt studeranderepresentanten (som studerar på masterprogrammet i astrofysik) menar att en flytt riskerar att splittra den naturvetenskapliga grundutbildningen och minska tillströmningen av studenter. Om man lutar mot scenario 3 (läs mer här om de olika scenarierna), så måste man ha en mycket bra och genomtänkt plan för hur det ska gå till.

Frågan om flytt av delar av grundutbildningen i fysik kompliceras också väsentligen av att för närvarande är de två första åren på institutionens kandidatprogram gemensamma med fysiska institutionens och masterprogrammet i fysik är gemensamt mellan institutionerna. Dessutom har institutionen kursansvar för många av de gemensamma kurserna inom kandidat- och masterprogrammen.

Sammanfattning: Astronomi och teoretisk fysik och Partikelfysik ser i princip bara nackdelar med att flytta sin verksamhet till Brunnshög. De har därför formulerat en vision om etablering av ett centrum för astronomi, partikelfysik och beräkningsbiologi på Sölvegatan. De ser med stor oro på diskussionerna att flytta delar av grundutbildningen i fysik, bland annat för att denna är delad mellan Fysiska institutionen och Institutionen för astronomi och teoretisk fysik. De har flera kurser som stannar vid huvudcampus, och flyttar man Fysiska institutionens fysikkurser på kandidat- och masterprogrammen långt därifrån så kan fysikutbildningarna som helhet tappa attraktionskraft. Det är inte bara en risk för studentunderlaget utan även för kvaliteten i utbildningen.

oktober 29, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög