Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 1

april 26, 2023 | LU i Science Village

Event: workshopserie med designdrivna dialoger

Verksamhetsprojektgruppen har under våren, tillsammans med arkitekt- och teknikkonsulter från Sweco, arrangerat en workshopserie med totalt fyra designdrivna dialoger. Fokus under dialogerna har varit …
  • Alla blogginlägg
  • Designdialoger
  • Event
  • Lokalprogram
0 Kommentarer
mars 17, 2021 | lusciencevillage

Kemiska institutionens etablering i Science Village

Kemiska institutionens (KILU) styrelse ställde sig vid sitt möte i februari 2021 bakom en PM gällande institutionens etablering i Science Village. Enligt dokumentet bör …
  • Alla blogginlägg
  • Lokalprogram
0 Kommentarer
maj 21, 2019 | lusciencevillage

Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Verksamhetsbeskrivningar från berörda verksamheter tas nu fram och bearbetas. Ny- eller ombyggnation är ingen ovanlig sysselsättning vid vårt universitet. En allmän erfarenhet är att …
  • Alla blogginlägg
  • Lokalprogram
0 Kommentarer