Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 1

juni 23, 2021 | lusciencevillage

Stafettpinnen för Science Village-etableringen lämnas över!

Norr om Lund, i Brunnshög, växer en ny stadsdel fram. Till inte ringa del beror detta på de två stora vetenskapliga infrastrukturerna MAX IV …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
mars 17, 2021 | lusciencevillage

Kemiska institutionens etablering i Science Village

Kemiska institutionens (KILU) styrelse ställde sig vid sitt möte i februari 2021 bakom en PM gällande institutionens etablering i Science Village. Enligt dokumentet bör …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
oktober 30, 2020 | lusciencevillage

Sammanfattning av idéskiss över LU:s etablering i Science Village

Över sommaren jobbade bolaget Jais arkitekter fram en idéskiss för hur Lunds universitets etablering i Science Village skulle kunna se ut. Idéskissen bygger dels …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
maj 21, 2019 | lusciencevillage

Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Verksamhetsbeskrivningar från berörda verksamheter tas nu fram och bearbetas. Ny- eller ombyggnation är ingen ovanlig sysselsättning vid vårt universitet. En allmän erfarenhet är att …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Grundutbildning
 • Lokalprogram
0 Kommentarer