Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 2

maj 21, 2024 | LU i Science Village

Studentbesök i Science Village

I mitten av maj arrangerade projektgruppen för Lunds universitets etablering i Science Village (Etapp 2) en träff för studentkårerna, LUNA och Teknologkåren LTH, i …
 • Alla blogginlägg
 • Rundtur
 • Science Village området
 • Studenterna
0 Kommentarer
februari 29, 2024 | LU i Science Village

Management meeting across borders in Science Village

At the end of February, the management teams of Lund University's Faculty of Engineering (LTH) and the Faculty of Science gathered to gain a …
 • Alla blogginlägg
 • English
 • Rundtur
 • Science Village området
0 Kommentarer
februari 29, 2024 | LU i Science Village

Ledningsträff över gränser i Science Village

I slutet av februari samlades ledningarna för Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten för att få en djupare inblick i etableringsarbetet i Science …
 • Alla blogginlägg
 • Rundtur
 • Science Village området
0 Kommentarer
Situationsplan för Science Village-området från mars 2023. Bild: SVS AB
juni 1, 2023 | LU i Science Village

Update on the campus environment in Science Village

The plans for the Science Village area continues to be further developed. A planning application for one of the detailed plans for the area …
 • Alla blogginlägg
 • English
 • Planprogram
 • Science Village området
0 Kommentarer
Situationsplan för Science Village-området från mars 2023. Bild: SVS AB
maj 29, 2023 | LU i Science Village

Uppdatering kring områdesmiljön i Science Village

Utformningen av miljön i Science Village är i full gång genom att området fortsätter att planläggas för exploatering. En planansökan för ett utav detaljplanerna …
 • Alla blogginlägg
 • Planprogram
 • Science Village området
0 Kommentarer
september 24, 2021 | LU i Science Village

Naturvetenskapliga fakultetens färd mot vetenskapsbyn i Brunnshög

Artikeln publicerades först på Naturvetenskapliga fakultetens nyhetssida – naturvetenskap.lu.se och på nu nedlagda Science Village-kontorets blogg. En katalysator som kommer att modernisera naturvetenskapliga fakulteten, …
 • Alla blogginlägg
 • Intervju
 • Science Village området
 • SVkontoret
0 Kommentarer
Monica Almqvist,
november 12, 2019 | lusciencevillage

Vattenhallen siktar på en framtid på Brunnshög

Artikel först publicerad i Lunds universitets magasin (LUM) 7 november 2019. – Det finns inte plats för två science center i Lund, så vi …
 • Alla blogginlägg
 • Science Village området
0 Kommentarer