Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) är Lunds universitets största studentkår som studiebevakar för ungefär 9000 studenter. TLTH är, vid sidan av Lunds naturvetarkår, den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i störst utsträckning av de stipulerade scenarion som förekommer i Brunnshögsrapporten.

TLTH har följt utredningens arbete sedan start och studentkårens fullmäktige har beslutat om ett ställningstagande som finns tillgängligt på begäran, via hu@tlth.se, för en detaljerad beskrivning.

En enad utbildning

TLTH menar att det finns fog för oro gällande en splittrad utbildning om LU väljer att etablera verksamhet på brunnshögsområdet som också innefattar grundutbildning. Mötet mellan studenter från olika ämnen, över fakultetsgränserna och sammanhållningen i Lunds studentliv är mycket värdefullt och äventyras om grundutbildningen splittras över olika campus. Speciellt viktigt är det att de tre första åren på ingenjörsprogrammen tillåts bedrivs på samma plats och sida vid sida med resten av fakultetens studenter.

Vikten av en samlad utbildning kan inte betonas för mycket. En flytt som river ett program i två eller flera delar är mycket oönskat och med matematik som ett stående inslag i alla ingenjörsutbildningars grundblock är det mycket svårt att föreställa sig en fördelning av utbildningsinslag som är sammanhållen.

Ett sammanhållet campus – avstånd är avgörande

Ett splittrat campus för med sig utmaningar som måste lösas innan studenter utsätts för dem, oavsett på vilken nivå dessa studenter studerar. Schemaläggningen måste harmoniseras mellan kurser som ligger på olika campus, studentlivet måste omfatta även nya campus och studiebevakningen måste fungera lika bra överallt. Redan idag upplever TLTH svårigheter kopplade till en fakultet delat över flera campus. Studiebevakningen blir lidande när kommunikationen blir svårare och att bistå med den studiesociala verksamheten som ger det så värdefulla mervärdet av att läsa vid Lunds universitet där fakultetens verksamhet bedrivs är en stor utmaning över två campus (Lund och Campus Helsingborg).

Kommentarer om scenarion

Givet TLTHs önskan om att inte fragmentera studentgruppen ytterligare förespråkar studentkåren en etablering på Brunnshög enligt scenario 1 i Brunnshögsrapporten. Scenario 2 är förknippat med många av de problem som lyfts ovan, med några undantag: schemaläggningen behöver fungera felfritt, men med så lite studentverksamhet bör inte studentlivet byggas ut vid Brunnshög. LTH och Brunnshög måste också koordinera sin verksamhet i största möjliga utsträckning – inte minst under övergångsperioden då TLTH ser hur risken är stor att studenter under hela utbildningscykler riskerar utsättas för omständigheter som minskar kvaliteten på utbildningen.

Scenario 3, tillika scenario 4, är inte möjliga scenarion för TLTH.

Scenario 3 presenterar stora splittringar i utbildningarna när betydande delar av fysiska institutionen flyttar till Brunnshög. TLTH är av uppfattningen att det är mindre illa att flytta en hel utbildning än att dela på ett program, men studentkåren frågar sig om ens det är möjligt när inga planer på att flytta matematik diskuterats. Scenario 3 erbjuder inga omständigheter som skulle vara gynnsamma nog för att motivera en flytt av så stora delar av studentgruppen.

Skulle scenario 3 ändock realiseras är det av allra högsta vikt att lokalerna och undervisningen är anpassad efter modern standard. Digitalisering är fundamentalt och måste vara kompatibelt i såväl lokalbeståndet som undervisningen – den undervisning som sker på Brunnshög bör vara tillgänglig för studenterna på campus LTH även om du inte har möjlighet att ta dig dit. Det måste också finnas adekvata möjligheter att bedriva studiebevakning med ändamålsenliga lokaler, samt ett levande studentliv.

november 15, 2018

Inlägget postades i

Alla blogginlägg