Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Projektorganisation för Nanolab Science Village (Etapp 1)

LTH har i samråd med naturvetenskapliga fakulteten antagit en projektplan och satt samman en styrgrupp för Nanolab Science Village, Etapp 1. Syftet med projektet är att planera och driva uppförandet av ett nytt och större Nanolab som kan ge utrymme till modernare utrustning med bättre prestanda och större kapacitet och som uppfyller dagens krav på säkerhet. I anslutning till labbet behövs kontorsplats och allmänna utrymmen för de som är anställda, samt tillfälliga kontorsplatser och mötesplatser för brukare. Projektet samverkar även med Etapp 2.

Styrgruppen ska bland annat säkerställa att projektet genomförs kostnadseffektivt och fyller verksamhetens behov, och ska löpande fatta strategiska beslut angående genomförandet av byggprojektet inom ramen för övergripande beslut som rektor och/eller fakultetsstyrelsen fattar.

Medlemmar i styrgruppen:

– Annika Mårtensson, ordförande, vicerektor vid LTH med ansvar för campusutveckling
– Anders Tunlid, representant för naturvetenskapliga fakulteten
– Joachim Schnadt, representant för fysiska institutionen
– Heiner Linke, prorektor vid LTH med särskilt ansvar för forskning
– En studeranderepresentant från studentkårerna

Föredragande och ständigt adjungerade:

– Anneli Löfgren, projektledare, biträdande föreståndare för NanoLund
– Fredrik Österberg, biträdande projektledare, byggprojektledare LTH
– Gunilla Ekman, lokalplanerare LU

Medarbetare i projektgruppen:

– Anneli Löfgren, projektledare, biträdande föreståndare för NanoLund
– Fredrik Österberg, biträdande projektledare, byggprojektledare LTH
– Luke Hankin, laboratoriechef, Lund Nano Lab
– Anders Kvennefors, biträdande laboratoriechef, Lund Nano Lab
– Håkan Lapovski, intendent/facility manager, Lund Nano Lab
– Gunilla Ekman, lokalplanerare, LU Byggnad