Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Om bygg- och etableringsprocessen

I arbetet med Lunds universitets Science Village-etablering, tar nu Nanolab Science Village sikte på att genomföra en upphandling för att säkra en hyresvärd. Samtidigt går etablering av delar av naturvetenskapliga fakulteten och LTH i Science Village, Etapp 2, vidare, där det kommande steget är att utveckla och definiera ett konkret lokalprogram. Planen är att presentera ett utkast till detta lokalprogram för rektorn vid utgången av december 2023.

Uppdateringar och senaste information om ovan processer kommer att publiceras här på LU i Science Village-bloggen.

Här nedan hittar du en samling av resurser och material rörande universitetets process att etablera sig i Science Village.

Tidslinje – blick bakåt

Tidslinjer som täcker universitetets etableringsarbete för Etapp 1 och Etapp 2

Beslut och underlag

Underlag för beredningsarbetet med Lunds universitet i Science Village, Etapp 2

Ordlista: termer i etablerings- och byggprocessen

Vanligt förekommande byggtermer i etableringsprocessen