LINXS – för långsiktig vetenskaplig utväxling av värdskapet för MAX IV och ESS

Investeringarna som läggs på forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS är enorma, totalt mer än 20 miljarder kronor under 2014-2030. Maximal utväxling för den lokala forskningsmiljön och visionerna för Science Village Scandinavia i Brunnshögsområdet kommer dock inte per automatik.

Det finns åtskilliga exempel och goda lärdomar att hämta från liknande miljöer som inte lyckades integrera och attrahera alla användargrupperingar som tänktes – trots att dessa anläggningar var de bästa i världen när de byggdes.

Det finns också exempel på mindre miljöer som ändå har blomstrat över all förväntan just därför att man tidigt införde initiativ för att driva forskningsfronten framåt och aktivera en mångfald av befintliga och nya användare.

LINXS avser att med lärdom av dessa erfarenheter skapa just en sådan miljö. Detta är helt avgörande för att Lunds universitet och Sverige i stort ska kunna maximera den nationella nyttan med att ha dessa infrastrukturer här.

I korthet vill vi med LINXS säkra att vi har: 1) En prestigefylld plattform för att engagera världens främsta forskare som utnyttjar neutroner och synkrotroner; 2) Kapacitet att bjuda in den internationella forskningseliten för fokuserade ämnesinriktade utvecklingsprojekt och med detta utveckla miljön till internationellt nav; 3. En strategi för att koppla nationella forskare till detta nav med samverkansmöjligheter i en inspirerande forskningsmiljö i världsklass; 4) En långsiktig arena för att engagera forskare i samverkan med omvärlden i en miljö som är så enastående att de som besöker den blir våra ambassadörer i världen.

november 8, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög