Tankar från EMV (Institutionen för Experimentell medicinsk vetenskap) kring en etablering på Brunnshög

Vid ett prefektmöte i våras med Medicin identifierades två institutioner som skulle kunna vara intresserade av en etablering. En av dessa var EMV (Experimentell medicinsk vetenskap) som nu beredningsgruppen har träffat.  

Efter inledande information om beredningen och dess syfte lyfte prefekten några anledningar till intresset av en etablering på Brunnshög. Den prekliniska verksamheten inom strukturbiologi var en och trångboddheten en annan. Viktigt för ämnesområdet är dock tillgång både till klinik och till den metodologiska utvecklingen.

EMV utryckte också att det skulle vara intressant om andra, både nationella och internationella universitet och organisationer/institut, inom ämnet lokaliserar sig på Brunnshög. Då blir det en spännande intellektuell miljö. De ser dock risker med att bli separerade från andra kliniska vetenskaper inom LU. Om delar av EMV hamnar på Brunnshög med CMU och framtida Medmax så ser de en bra kombination av både utrustning och integration av andra ämnen. Ett ökat intresse för medicinsk Imaging finns och EMV är därför försiktigt positiva till en etablering. De ser att det finns många möjligheter på Brunnshög och dessutom har deras verksamhet ett tydligt uppdrag att närma sig MAX IV/ESS.

Sammanfattning: EMV uttryckte tydligt att det är positivt att de får vara med i diskussionen redan nu och det är värdefullt för beredningsgruppen att förstå att tankegången finns.

oktober 8, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög