Medicinska fakultetens reflektioner kring en etablering på Brunnshög

Vid ett möte med dekan och prefekter vid Medicinska fakulteten i våras identifierades IKVL samt Translationell medicin (omfattar experimentell epidemiologisk och patientnära forskning). Två  forskningsområden som skulle kunna vara intresserade av en etablering på Brunnshög.

Diskussionen var öppen och där flera aspekter ventilerades. Både intresset för en intellektuell miljö där verksamheter flyttar ihop på Brunnshög och att vara på plats där ”det händer”, men också ett intresse att invänta och se vilken fas av en etablering som kan bli intressant i framtiden. Det är svårt att spekulera om framtiden men verksamheten bör placeras där den passar bäst för det intellektuella samarbetet tex inom masspektrometri och det var tydligt att intresset av att samlas som en enhet var stort. Vissa delar av verksamheten är inte klinikbunden vilket inte gör närheten till sjukhuset lika viktig som andra delar kopplad till klinik där närheten till sjukhuset är av större vikt. Hur detta ser ut om 10 år är dock svårt att förutspå?  Men när Medmax strålrör är klart i framtiden skulle det kunna bli intressant.

Sammanfattning: Det är ingen som vet hur masspektrometrin kommer att se ut i framtiden så det finns ett intresse för en etablering men kanske i en senare fas.

Möte med prefekt vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL), stf prefekt vid Institutionen för translationell medicin samt avdelningschef för Masspectrometri.

oktober 4, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög