Reflektioner från Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakulteten finns i Malmö, och ett campus i Lund som ”förlängs” ut på Brunnshög påverkar inte fakulteten direkt. Samtidigt gynnar god, välplanerad och nödvändig utveckling av universitetet i stort även deras fakultet.

De är dock bekymrade över att ett inriktningsbeslut om att stora verksamheter ska flytta ut på Brunnshög kommer att innebära ökade kostnader för LU i stort, vilket kan påverka helheten negativt, även om grundpremissen är att varje enhet själva får finansiera sin etablering. De ekonomiska konsekvenserna bör därför enligt Konstnärliga fakulteten bedömas grundligt.

september 26, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög
Secured By miniOrange