Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Synpunkter från Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet

Den 4 april i år (2018) hade Beredningsgruppen ett möte med företrädare för Akademiska Föreningen (AF) och Kuratorskollegiet (KK).

Beredningsgruppen informerade om sitt pågående arbete. Under samtalet framkom flera synpunkter från AF och KK. En sådan mycket viktig fråga är hur vi kan skapa förutsättningar för ett studentliv på Brunnshög. Vad kan kommunen göra och vad kan LU göra? Vilken infrastruktur behövs för att göra Brunnshögsområdet till en attraktiv plats för studenter?

AF och KK framhöll att studiemiljön på Brunnshög måste vara ordentligt genomtänkta och det krävs större gemensamma studentlokaler. Det är viktigt att även studentdelen som inte är kårverksamhet har tillgång till en lokal. En samlingsplats är ett måste i Science Village.

En intressant idé kunde vara en form av gemensam byggnad för studenter där alla nationer delar på en kökslokal, alla kan röra sig fram och tillbaka och studenterna kan boka in föreläsningar med forskare. Det är viktigt för nationer och AF att ha en fysisk, tillräckligt stor, samlingsplats på Brunnshög. Kultur- och social verksamhet måste finnas även på Brunnshög, vilket är minst lika viktigt för inresande forskare, att få ta del av.

Ett tips till beredningsgruppen var att Studentföreningen vid Köpenhamns universitet har ett studenthus som skulle vara bra att besöka för inspiration.

AF och KK menar att erfarenheter från Stampus på Campus Helsingborg visar att det är viktigt att man redan från början bygger bort ”vi-och-dom” känslan. Den sociala delen fattas i Helsingborg som skulle få studenterna från nationerna i Lund att besöka dem. Studenterna behöver också vara visionära – Hur ser studentlivet ut om 30 år?

Kollektivtrafiken – det ska vara enkelt att förflytta sig mellan centrum och Brunnshög. Bussar eller spårvagn i all ära men glöm inte bort bra upplysta cykelspår. För att skapa ett hållbart samhälle är närhet och infrastruktur viktig. Att snabbt och enkelt kunna ta sig mellan föreläsningar i centrum och på Brunnshög är A och O.

Det ska kännas säkert att vistas i området även en torsdagskväll. En visionär idé vore ett ”Studenternas badhus” med vatten från det uppvärmda kylvattnet från ESS/MAX IV.

En önskan från beredningsgruppen är en vision från studentorganisationerna om vad de tror är lyckade satsningar – gärna senast den 31 oktober så att det kan tas med i beredningsunderlaget.

september 20, 2018

Inlägget postades i

Alla blogginlägg

Write a comment