Centrum för miljö- och klimatforsknings reflektioner kring en etablering på Brunnshög

Föreståndaren och den administrativa chefen på CEC (Centrum för miljö- och klimatforskning) hade möte med några representanter från beredningsgruppen den 10 september.

CEC ser ingen direkt fördel för verksamheten i att flytta till Brunnshög, och har i nuläget därför inget intresse av detta. CEC ser däremot försiktigt positivt på de eventuella möjligheter som uppstår då verksamheter som flyttar till Brunnshög lämnar lokaler inom andra delar av LU. CEC är i nuläget trångbodda i Ekologihuset och lokalerna är inte optimalt anpassade till CECs tvärvetenskapliga verksamhet med kopplingar till flera olika delar av LU. Samtidigt har CEC idag ett gott och nära samarbete med delar av Biologiska institutionen och är beroende av tillgång till undervisningslokaler.

Utvecklingen av verksamhet vid MAX IV är av betydelse för CEC, genom de ökade möjligheter som uppstår att förstå detaljerade processer av betydelse för t.ex. markprocesser. Den nätverksroll som CEC har innebär dock att det inte finns något behov av fysisk associering med MAX IV.

Sammanfattning: Det ligger inte i CEC intresse att flytta till Brunnshög.

 

oktober 4, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög