LUNARC och LDC – mot en gemensam datorhall

LUNARC och LDC planerar att placera universitetets nya gemensamma datorhall på SVS-området.

Datorhallen ska vara uppbyggd i moduler för att enkelt kunna expandera i takt med sitt uppdrag att serva LU med IT-infrastruktur för tex krävande datorberäkningar och långtidslagring av forskningsdata. En anledning att flytta till just SVS är närheten till MaxIV som är i stort behov av beräkningskapacitet och datalagring.

LDC och LUNARC avser även att samlokalisera kontorslokaler på SVS.  I visionen för LUNARC på SVS ingår att skapa en ”e-Science Hub” som innefattar visualisering av datorberäkningar och forskningsdata.

november 7, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög