Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 2

oktober 29, 2018 | lusciencevillage

Planerad nybyggnation av Comparative Medicine Unit (CMU)

Medicinska fakulteten planerar att bygga ett hus, Comparative Medicine Unit (CMU), för djurförsöksverksamhet. Syftet med nybyggnationen är att säkerställa en välfungerande och framtidssäker djurförsöksverksamhet …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
oktober 29, 2018 | lusciencevillage

NanoLund ser positivt på en etablering

NanoLund är Lunds universitets Centrum för Nanovetenskap och engagerar omkring 300 forskare på LTH, naturvetenskapliga och medicinska fakulteten. En mycket viktig resurs är Lund …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
oktober 26, 2018 | lusciencevillage

Ett Matematikcentrum på Brunnshög?

Matematikcentrum består av tre avdelningar, Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF och Matematisk statistik Efter information om pågående beredning så beskrev representanter från …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
oktober 25, 2018 | lusciencevillage

Maskinteknologis inställning till Brunnshög

Mötet med prefekt för Maskinteknologi stärkte uppfattningen ytterligare att flertalet verksamhetsföreträdare inom LU anser att Lunds universitet har en unik möjlighet att göra något …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
oktober 25, 2018 | lusciencevillage

Biologiska institutionens tankar kring en Brunnshögetablering

Det var en stor uppslutning på Biologiska institutionen den 21 september när Beredningsgruppen informerade om arbetet. Många tankar och funderingar framfördes och det blev …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
oktober 25, 2018 | lusciencevillage

Förbränningsfysiks intresse för en etablering på Brunnshög

När Beredningsgruppen diskuterar möjligheten att föreslå en etablering av ett materialvetenskapligt centrum på Brunnshög så är det en ganska relevant fråga som ställdes vid …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
oktober 25, 2018 | lusciencevillage

4D Imaging Lab ser gärna en etablering på Brunnshög

Ett mycket kort möte lyckades Beredningsgruppen få med en representant från 4D Imaging lab (beläget på  Hållfasthetslära vid institutionen för Byggvetenskaper, LTH)  som uttryckte …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer