Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 2

november 30, 2018 | lusciencevillage

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Oproportionerligt fokus på SVS och Brunnshög Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Samhällsvetarkåren) menar att LU inte får glömma bort hur en eventuell etablering på Brunnshögsområdet …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
november 29, 2018 | lusciencevillage

LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
november 28, 2018 | lusciencevillage

Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

I dagsläget är inte en fysisk flytt till SVS något som verkar aktuellt för majoriteten av de studenter som Corpus Medicum utbildningsbevakar för, i …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
november 20, 2018 | lusciencevillage

Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Både Juridicum och HTs dekaner anser att det är väsentligt att LU utnyttjar möjligheterna på Brunnshög optimalt och att detta kan innefatta en etablering …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
november 19, 2018 | lusciencevillage

Förslag om etablering i Science Village

Varför kommer denna del av rapporten innan den är inlämnad till Universitetsstyrelsen Beredningsgruppen vill gärna publicera den del av rapporten som innehåller förslaget till …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
november 15, 2018 | lusciencevillage

TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) är Lunds universitets största studentkår som studiebevakar för ungefär 9000 studenter. TLTH är, vid sidan av Lunds naturvetarkår, …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer
november 13, 2018 | lusciencevillage

Studenternas synpunkter på flytten till Brunnshög

Det finns vissa grundförutsättningar och utmaningar som behöver adresseras och lösas om en flytt till Science Village Scandinavia (SVS) ska vara möjlig. Gemensamt vill …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer