Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Oproportionerligt fokus på SVS och Brunnshög

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Samhällsvetarkåren) menar att LU inte får glömma bort hur en eventuell etablering på Brunnshögsområdet skulle påverka redan idag befintlig verksamhet på annan ort. Satsningar på Campus Helsingborg är i högsta grad en levande och nödvändig fråga, men som diskuteras oproportionerligt lite i jämförelse med Brunnshögsområdet. Där finns fortfarande utmaningar som Samhällsvetarkåren menar måste lösas, så som renoveringsbehov och dyra transportkostnader för studenter. Dessa kommer i högsta grad vara aktuella om studenter ska befinna sig på Brunnshögsområdet och då är det viktigt att LU behandlar alla studenter med liknande utmaningar på samma sätt.

Samhällsvetarkåren har erfarenhet av att studiebevakningen försvåras när det uppstår ett splittrat camps, vilket är fallet med de studentgrupper som studerar på Campus Helsingborg. Detta är inget LU bör ta lätt på i sina diskussioner om en eventuell flytt av grundutbildning, oavsett vilken fakultet den utbildningen tillhör.

Hur en etablering kan komma att finansieras och vilka kringkostnader som uppstår är av största vikt för Samhällsvetarkåren. Samhällsvetenskapliga fakulteten lider dag av låga prislappar och en underfinansierad grundutbildning. Det är därför viktigt att studenterna på fakulteten inte får bära en större börda som en konsekvens av en etablering på Brunnshög. Samhällsvetarkåren anser att alla nödvändiga insatser bör göras för att denna kostnad inte skall tas från Samhällsvetenskapliga fakulteten, som i realiteten har liten direkt nytta av en etablering på Brunnshög.

november 30, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög
Secured By miniOrange