Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Både Juridicum och HTs dekaner anser att det är väsentligt att LU utnyttjar möjligheterna på Brunnshög optimalt och att detta kan innefatta en etablering av forskning och utbildning på Brunnshög.

De ser dock med stor oro på att det kan innebära ökade kostnader för hyror på LU och känner osäkerhet inför möjligheten att det påverkar fördelningen av forskningsanslag mellan fakulteterna på ett sätt som missgynnar utvecklingen av annan forskningsinfrastruktur.

De ser båda på frågan om utbildning på grundläggande nivå på Brunnshög som komplicerad då LU måste välja mellan att splittra studentpopulationen om grundutbildning läggs på Brunnshög och att dela upp viss forskning och utbildning om inte utbildningen följer med. De ser varken att Juridicum eller HTs verksamheter påverkas direkt av en etablering i övrigt.

november 20, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög