Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög

Sammanfattning av Juridiska föreningens ställningstagande för en etablering på Brunnshög:

Juridiska föreningen (JF) är oroliga för att nuvarande grundutbildning kommer delas upp över större geografiska områden om beslut skulle tas mot scenario 3. Detta skulle splittra studentpopulationen och bidra till mindre integration mellan studenter och menar att om grundutbildning etableras i Science Village så måste studenternas villkor stå i centrum. På grund av Science Village avstånd från centrala Lund så befarar JF att studenterna vid berörda utbildningar i högre grad kommer söka sig till mer centrala studieplatser vilket kommer betyda ökad belastning på de studieplatser som tillhandahålls på Juridiska fakulteten. De önskar därför att universitetet genomför centralt finansierade satsningar på fler högkvalitativa studieplatser på centralt belägna fakulteter samt centrala gemensamma studieplatser.

Kostnader som kan härledas till etableringen på Brunnshög samt närliggande forskningsinstitutioner måste redovisas tydligt. Kostnaderna ska så långt som möjligt täckas av berörda fakulteter och inte belasta de fakulteter som inte direkt berörs eller gynnas av etableringen. JF ser gärna att satsningar för kvalitetshöjning görs även för de torra fakulteternas studenter.

Det är viktigt att den kollektiva studentpopulationens villkor står i centrum vid en etablering i Science Village och närliggande forskningsinstitutioner. För att den kollektiva studentpopulationen ska gynnas så måste studenterna vid berörda utbildningar ha goda studievillkor. Därtill måste även hänsyn tas till de studenter som inte studerar vid utbildningar direkt berörda av etableringen i Science Village.

Hela ställningstagandet kan laddas ned och läsas här (PDF).

november 29, 2018

Inlägget postades i

Etablering på Brunnshög
Secured By miniOrange