Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Lokalprogrammet för etableringen i Science Village presenterat för Universitetsstyrelsen

Science Village-gruppens (SV-gruppens) uppdrag levererades till Universitetsstyrelsens sammanträde den 21 april. Leveransen bestod av en rapport över gruppens uppdrag (PDF) de senaste två åren, ett lokalprogram som utgått ifrån definierade verksamheter i LU@SVS (PDF) men med tillägg av Partikelfysik och berörda studentkårer vid LTH och Naturvetenskapliga fakulteten, samt en gemensam verksamhetsbeskrivning.

Sammanfattningsvis framförde SV-gruppen att det återstår ett betydande arbete med etableringen i Science Village, inte minst genom att omfattningen kan komma att förändras. Analysen av vad detta kan innebära för Lunds universitet behöver fördjupas. Det finns ett betydande behov av samordning mellan olika grupper och intressenter inom universitetet. Även finansieringsfrågan behöver utredas och hanteras. Samverkan med externa intressenter, från departement till finansierande organ, från andra universitet till omgivande samhälle är också en viktig fråga. Dessutom behöver resurser anslås så att de som utför arbetet ges möjlighet att avsätta tid för sina respektive uppdrag.

Nuvarande universitetsledning har definierat campusutveckling och infrastruktur som viktiga områden för Lunds universitet och då är det rimligt att universitetsledningen, i dialog med berörda fakulteter och LU Byggnad, får i uppdrag att utforma och konkretisera det fortsatta arbetet med Lunds universitets etablering i Science Village.

Eftersom intresse för en etablering i Science Village ökat väsentligt rekommenderade SV-gruppen Universitetsstyrelsen att fakulteterna ges möjlighet att fortsätta utreda vilka verksamheter som ska ingå i det fortsatta arbetet så att ett lokalprogram kan beslutas.

Resultatet efter sammanträdet blev att Universitetsstyrelsens gav rektor i uppdrag att i dialog med fakulteter och LU Byggnad utforma och konkretisera det fortsatta arbetet med Lunds universitets etablering i Science Village samt att arbetet löpande ska rapporteras till universitetsstyrelsen.

För Science Village-gruppen återstår nu ett arbete med att sammanställa erfarenheter. Dessa kommer att ligga till grund för fakulteternas fortsatta arbete, vilket ni kan läsa om här.

Vi hörs igen före sommarsemestern.

Vänliga hälsningar,
Science Village-gruppen