Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Vattenhallen siktar på en framtid på Brunnshög

Monica Almqvist,
Monica Almqvist är verksamhetschef för Vattenhallen Science Center. Foto:Jenny Loftrup

Artikel först publicerad i Lunds universitets magasin (LUM) 7 november 2019.

– Det finns inte plats för två science center i Lund, så vi hoppas att planen är att bygga ett brett vetenskapscentrum på Brunnshög som inte bara fokuserar på MAX IV och ESS.

Det säger Monica Almqvist, verksamhetschef för Vattenhallen Science Center, som nyligen firade firade sin tioårsdag med bland annat vetenskapscirkus och fågelholksbygge. Under Kulturnatten invigdes ett nytt upplevelserum för de allra yngsta och en utställning om jordens klimathistoria.

Nytt större Science Center planeras i Science Village 

Mellan MAX IV och ESS, i området som kallas Science Village Scandinavia, planeras för ett uppskalat science center. Bolaget Science Village Scandinavia AB har som huvuduppgift att göra marken redo för bebyggelse och att sälja byggrätterna. Men de ska också arbeta för att uppföra det nya science centret.  Representanter från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten är delaktiga i processen för att innehållet och värderingarna som idag finns Vattenhallen ska tas tillvara även vid ett science center på Brunnshög.

– Ett science center i Lund behöver vara väl förankrat i universitetet, annars blir det konstigt, menar Monica Almqvist och hänvisar till att de tjugo science centers som finns i Sverige alla på sitt sätt bottnar i sin stad eller region – antingen det handlar om textilier på Navet Science Center i Borås eller gruvdrift och skog på Teknikens Hus i Luleå.

– I Lund har vi ett av Skandinaviens största universitet och vikten av att forskningsresultat når allmänhet och beslutsfattare blir allt större, inte minst med tanke på klimatförändringar och den digitala samhällsomvandlingen.

Vattenhallen startade som rekryteringsprojekt 

Monica Almqvist har varit med sedan Vattenhallen startade. Det började som ett rekryteringsprojekt 2006, då studenterna slutade söka sig till bland annat elektroteknikprogrammet till följd av den stora IT-kraschen år 2000. Monica Almqvist var programledare för elektroteknikprogrammet 2006–2010.

– Det blev kris i E-huset när antalet studenter sjönk från 180 till 70 i den nya årskullen och vi undrade varför de unga inte längre var nyfikna på elektroteknik, säger hon.

För att öka intresset för utbildningarna började de bjuda in skolklasser som fick komma och göra studentledda experiment. Med stort stöd av LTH:s förre rektor Anders Axelsson och tillsammans med universitetskollegor, personal och studenter har Vattenhallen sedan vuxit till en mötesplats för för akademi, skola, allmänhet och näringsliv som tar emot cirka 45.000 besökare per år.

Firade 10 år med två nya utställningar

När Vattenhallen firade tioårsjubileum invigdes det nya barnrummet för de allra minsta. Där kan de klättra in i ett hjärnkontor där de kan kommunicera med de fem sinnena i form av stora 3D-modeller i trä av öga, öra, näsa, tunga och fingrar.

  – Nu finns det något roligt att göra för alla småsyskon samtidigt som kunskap om hjärnans betydelse och behov lyfts för både stora och små, säger hon.

Den andra nya utställningen är riktad mot ungdomar och vuxna och handlar om jordens klimathistoria. En av huvudattraktionerna är en iGlobe – en klotformad projektor, som visar olika skeenden på jorden, till exempel isens utbredning 21.000 år tillbaka och 8.000 år framåt i tiden. Den utställningen har skapats tillsammans med forskarmiljöerna BECC och MERGE.

Att innehållet på Vattenhallen, som hela tiden förnyas, kommer inifrån universitetet, från forskare och studenter är något Monica Almqvist är stolt över. Nytt för nästa år är att Vattenhallen startar en filial på Campus Helsingborg som till en början kommer att fokusera på programmering.

  Monica Almqvist arbetar för att alla fakulteter ska finnas representerade på Vattenhallen. Men framtiden är som sagt inte glasklar.

– Det finns fina möjligheter i Science Village, men det har varit en lång resa att inse att vi kanske inte ska fortsätta att växa och utvecklas här, säger hon och syftar på den nu vilande visionen om en kraftigt utbyggd Vattenhall på LTH:s campus.

Läs artikeln på lu.se.