Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Ledningsträff över gränser i Science Village

I slutet av februari samlades ledningarna för Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten för att få en djupare inblick i etableringsarbetet i Science Village.

Med MAX IV som första mötesplats, och en fantastisk utsikt över Science Village, blev gruppen välkomnade av Olof Karis, Direktör för MAX IV, och Marjolein Thunnissen, Divisionsdirektör MAX IV. Annika Mårtensson, ordförande för verksamhetsstyrgruppen (Etapp 2) och vicerektor för campusutveckling vid LTH, inledde mötet med att ge en översikt över hur etableringsarbetet är organiserat. Därefter fick deltagarna en djupare inblick i arbetet genom presentationer från projektledarna Knut Deppert, som leder Etapp 2, och Charlotte von Brömssen, projektledare från LU Byggnad samt projektledare för Etapp 1 Anneli Löfgren som berättade om etableringen av Nanolab Science Village i området.

Den efterföljande rundturen i Science Village leddes av VD:n Christian Lindfors och kommunikationsansvarig Ludvig Duregård på Science Village Scandinavia AB, vilka guidade deltagarna genom området och bjöd på en förstahandsupplevelse av områdets utveckling.

Syftet med mötet var att fungera som en plattform för att tillsammans med personer i ledningarna inleda diskussioner om fakulteternas visioner för Science Village, och den pågående etableringen där. Det var också en möjlighet att ge de nyinvalda ledarna, som tillträdde sina positioner vid årsskiftet, en grundlig inblick i det pågående arbetet och de visioner som formar områdets framtid.

Med på mötet var även prefekterna för fysiska institutionen, kemiska institutionen samt gruppmedlemmar för Etapp 2.

Bilder från förmiddagens träff och rundtur:

Förklaring: PL = Projektledare

Träffen organiserades av projektgruppen för Etapp 2.