Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Event: workshopserie med designdrivna dialoger

Bild från designdialog nummer ett som hölls i mars tilsammans med deltagare från verksamheten och arkitekter från Sweco samt projektgruppen för Etapp 2. Bild: C. Schubert

Verksamhetsprojektgruppen har under våren, tillsammans med arkitekt- och teknikkonsulter från Sweco, arrangerat en workshopserie med totalt fyra designdrivna dialoger. Fokus under dialogerna har varit verksamhetsutveckling med mål att skapa underlag till ett gemensamt lokalprogram för verksamheter från naturvetenskapliga fakulteten och LTH.

Verksamheten har under våren fått möjlighet att anmäla sig till dialogerna genom en öppen inbjudan som gick ut i februari. Hittils har fyra dialoger hållits; resterande två kommer att hållas i maj. Resultat från dialogerna kommer att publiceras på denna sida under våren.

Vad är designdrivna dialoger?

Designdialogerna är en engagerande process där företrädare från hela verksamheten bjuds in för att metodiskt konkretisera behov och samband, få fram olikheter, likheter och synergier som grund för ett lokalprogram och utformningen av den framtida miljön. Samtalen passar sig extra väl när flera ska enas om gemensamma utvecklingsriktningar kopplade till planering av fysisk miljö.

Tillsammans kan deltagare formulera rumsliga samband, det vill säga hur kontor, labb, studiemiljöer och gemensamma ytor relaterar till varandra och vilka utmaningar, men också möjligheter, en samlokalisering innebär. Det blir också tydligare vilka rumsliga behov som de olika verksamheterna och studenterna har och vilka förutsättningar det finns för att möta dessa.

Datum för dialogerna.

  • 22 mars klockan 13.00–17.00.
  • 14 april klockan 08.00–12.00.
  • 5 maj klockan 08.00–12.00.
  • 31 maj klockan 08.00–12.00.