Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Studentreflektioner

I samband med Brunnshögs – och LU@SVS  utredningarna, vilka låg till grund för beslut i Universitetsstyrelsen om en etablering i Science Village, bidrog studentkårerna med ställningstaganden. Det gällde framför allt risker och konsekvenser kopplade till studentlivet. Dessa ställningstaganden är publicerade här:

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) tankar kring en Brunnshögetablering (Publicerat 28 november 2018)

TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög (Publicerat 15 november 2018)

Studenternas synpunkter på flytten till Brunnshög (Publicerat 13 november 2018)

Synpunkter från Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet (Publicerat 20 september 2018)