Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sommarhälsning och uppdatering från projektgruppen

Science VIllage-området tar fart. Byggnad Space till vänster och The Loop till höger, samt Möllan i mitten. Bild av Cecilia Schubert
Science VIllage-området tar fart. Byggnad Space till vänster och The Loop till höger, samt Möllan i mitten. Bild av Cecilia Schubert

This blog post in English

Projektgruppen för Science Village-etableringen (Etapp 2) önskar alla en härlig sommar med mycket välförtjänt ledighet! 🌞 Innan arbetet drar igång igen i augusti, vill vi dela med oss av vad vi har arbetat med under våren. Det har varit en tid fylld med spännande och utmanande aktiviteter som vi tidigare har lyft fram på bloggen. Här är en kort sammanfattning av vårens fokusområden:

  1. Utvärdering av lokalprogrammet: Vi har arbetat med att ta fram utvärderingsmaterial för att kunna bedöma lokalprogrammet för Scenario 5, som introducerades i slutet av förra året. Detta har gjorts i samarbete med White Arkitekter och verksamhetsrepresentanter. Arbetet har inkluderat att ta fram volymstudier och utreda hypotetiska handlingsalternativ för att möjliggöra kostnadsjämförelser med en Science Village-etablering enligt Scenario 5. Vi har även påbörjat andra utredningar. Detta intensiva arbete fortsätter under hösten.
    Läs mer om utvärderingsarbetet här: Uppdatering angående Lunds universitets Science Village-etablering (Etapp 2)
  2. Kommunikation och informationsspridning: Vi har kontinuerligt hållit verksamhetsstyrgruppen uppdaterad, och presenterat vårt arbete för ledningsgrupperna och styrelserna vid LTH och naturvetenskapliga fakulteten samt för ledningsgrupperna vid de kemiska och fysiska institutionerna. Ett större informationsmöte om lokalprogrammet för hela verksamheten organiserades i februari i år, där vi presenterade lokalprogrammet och framtida projektplaner.
  3. Rumsfunktionsprogram: Arbetet med att ta fram ett rumsfunktionsprogram har påbörjats. Detta program är grundläggande för upphandlingen av byggprojektet och kommer att utvecklas aktivt under hösten.
  4. Planprogram för området: Vi har följt och gett kontinuerlig input till Lunds kommuns planprogram för Science Village-området. Programmet är det första steget i planprocessen för att studera områdets utveckling i ett större sammanhang. Vårt mål är att säkerställa att planprogrammet tillgodoser både universitetets och studenternas behov och önskemål. Detta arbetet fortsätter i höst och det är oerhört viktigt att fortsätta övervaka processen med möjlighet att ge input på programmet. Vi hoppas att vår input integreras i programmet. 

Utöver detta arbete har vi också genomfört ett spännande studiebesök till nybyggda Natrium i Göteborg i juni. Studieresan var för att lära av våra kollegor vid naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, och få inspiration till vårt eget arbete. I maj fick våra studenter en inblick i etableringsarbetet och en rundtur av både The Loop och Science Village-området. Vi har också organiserat en gemensam träff med ledningarna för naturvetenskapliga fakulteten och LTH i mars för att ge en fördjupad förståelse för etableringsarbetet och planprogrammet samt visa upp Science Village-området. Vi nåddes också av nyheten att LINXS flyttar in i The Loop i Science Village tidigt 2025! 

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet i höst och önskar er alla en fantastiskt fin sommar! ☀️

Läs mer om vårens aktiviteter och händelser på SV-bloggen:  

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Nyhetsbrev