Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nyhetsbrev från LU@SV

Vad har hänt under augusti-oktober 2020? Projektgruppen LU@SV informerar:

Lokalprogrammet

Över sommaren jobbade Jais arkitekter med en idéskiss för LUs etablering i Science Village. Arbetet utgick från verksamhetsbeskrivningar som hade lämnats in från olika berörda verksamheter och en workshop som hållits den 8 juni. Den 14 september presenterade Jais arkitekter sin idéskiss där de illustrerar en möjlighet för LU att etablera sig som hjärtat i Science Village. En kortare sammanfattning från workshopen hittar du i det här blogginlägget.

För er som vill läsa sammanfattningen i sin helhet från Jais arkitekter så finns den här:  LU Science Village JAIS arkitekter (PPT; 16,4 MB)

Nästa steg i utvecklingen av LU:s etablering är nu för institutionerna att diskutera och komma fram till lösningar rörande frågor såsom samutnyttjandet av lokaler och själva utformningen av lokalerna (kontor, undervisningssalar etc.). För att effektivisera LU:s nya byggnader bör enhetlighet och generaliserade rumstyper diskuteras.

Nanolab Science Village

I en första etapp av etableringen planeras det för ett nytt Lund NanoLab. En upphandling av hyresvärd förbereds nu genom att ett upphandlingsunderlag tas fram. Det innebär att en tredje stor forskningsanläggning kan stå färdig 2026 enligt en första preliminär tidplan.

Läs mer: NanoLab Science Village: den tredje stora infrastrukturen på Brunnshög

Grupper med ansvar för lokalprogrammet

För att kunna ta nästa steg i processen kring lokalprogrammet så har det uttryckts önskemål om grupper som kan ansvara för olika delar av utformningen. Dekanerna på LTH och Naturvetenskapliga fakulteten diskuterar nu frågan. De frågor som uppkom vid workshopen den 14 september kring förslaget från arkitekterna behöver besvaras för att kunna skapa ett detaljerat lokalprogram med hänsyn taget till visioner om framtida lokaler. Det är nu det går att påverka ett lokalprogram. Det blir svårare och fördyrar processen om ändringar behöver göras i ett senare skede.

Styrelsebeslut

Vid Universitetsstyrelsens möte 18 september redogjorde projektgruppen genom Olle Söderman, för en ny tidsplan för lokalprogrammet. Som bekant fick projektgruppen i uppdrag att till styrelsens decembermöte i år leverera ett lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av hyresvärd. Av flera olika skäl har arbetet försenats, ett lokalprogram kommer istället att presenteras för styrelsen vid aprilmötet 2021. Idéskissen som Jais arkitekter arbetat fram presenterades också.  

Läs tidigare nyhetsbrev:

oktober 30, 2020

Inlägget postades i

Alla blogginlägg