Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 2 / 8

november 12, 2020 | lusciencevillage

Dean’s Bulletin from the Faculty of Science

The Board of the Faculty of Science decided on 4 November on the scope of an establishment in Science Village. All employees at the …
 • Alla blogginlägg
 • English
 • Etableringsprocessen
 • Naturvetenskapliga fakulteten
0 Kommentarer
november 2, 2020 | lusciencevillage

Vice-chancellor’s webinar on Science Village

Welcome to the vice-chancellor’s webinar on Lund University’s establishment in Science Village. Until recently, Brunnshög in northeast Lund mostly consisted of fields. With the …
 • Alla blogginlägg
 • English
 • Workshops och evenemang
0 Kommentarer
oktober 30, 2020 | lusciencevillage

LTH-beslut om större etablering i Science Village

Nu är det klart: LTH förlägger delar av sin verksamhet till Science Village på Brunnshög i Lund. Det beslutades LTH:s styrelse under fredagens möte. …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Grundutbildning
0 Kommentarer
oktober 30, 2020 | lusciencevillage

Nyhetsbrev från LU@SV

Vad har hänt under augusti-oktober 2020? Projektgruppen LU@SV informerar: Lokalprogrammet Över sommaren jobbade Jais arkitekter med en idéskiss för LUs etablering i Science Village. …
 • Alla blogginlägg
 • Nyhetsbrev
0 Kommentarer
oktober 30, 2020 | lusciencevillage

Sammanfattning av idéskiss över LU:s etablering i Science Village

Över sommaren jobbade bolaget Jais arkitekter fram en idéskiss för hur Lunds universitets etablering i Science Village skulle kunna se ut. Idéskissen bygger dels …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
oktober 27, 2020 | lusciencevillage

Rektorswebbinarium om Science Village

Välkommen till ett Rektorswebbinarium om Lunds universitets etablering i Science Village. Brunnshög i nordöstra Lund bestod till nyligen mestadels av åkermark. I och med …
 • Alla blogginlägg
 • Workshops och evenemang
0 Kommentarer
oktober 5, 2020 | lusciencevillage

Fysikalisk Kemi och deras syn på LU:s etablering i Science Village

Fysikalisk Kemi, som har många användare av neutroner och synkrotronljus, har sammanfattat sina synpunkter om Lunds universitets etablering i Science Village. Ladda ned dokument här …
 • Alla blogginlägg
 • Verksamhetsreflektioner
0 Kommentarer