Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Vision för CAS (Centrum för Analys och Syntes)

CAS diskuteras som en del av den första etappen av etableringen på Science Village. Nu har en vision om kemi vid Lunds universitet utarbetats av CAS. Visionen tjänar som inspiration också för övriga delar av Kemiska Institutionen att fortsätta diskutera en framtida etablering. 

Ladda ned visionen här (PDF, 100 kB)